KVALITA

KVALITA · CERTIFIKACE


Naše nasazení pro kvalitu našich výrobků a procesů je plné. Proto jsme vyvinuli Integrovaný Systém Managementu založený na kvalitě, prevenci a respektu k životnímu prostředí.

KVALITA

V Tajo Czech je úroveň kvality základní vlastností. Je založena na výkonné, proporční a stále se zlepšující organizaci. Od začátku projektů vyžadují naši zákazníci ujištění, že jejich požadavky a potřeby na projekty budou splněny. Proto Tajo Czech zajišťuje a udržuje, ve všech svých centrech, certifikaci na nejakreditovanějších standardech kvality. ISO 9001. ISO TS 16949.

PREVENCE

Dalším základním cílem a závazkem skupiny je plnění povinností spojených s bezpečností a prevencí spojenou s pracovním ohrožením, abychom dosáhli bezpečnějších pracovišť a vyloučili pracovní nehody. Máme prevenční systém managementu založený na standardu OSHAS 18001. Dalsim cilem je ziskáni ISO 45001.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V Tajo Czech pracujeme, abychom rozvinuli aktivity způsobem, který respektuje ochranu životního prostředí. Naše nasazení na ochranu životního prostředí je v souladu s přísným dodržováním mezinárodní, národní, regionální i místní legislativy na ochranu životního prostředí. ISO 14001.


Rozsah: Výroba technických dílů a funkčních sestav z plastů procesem vstřikování a jejich lakování.

POLITIKA JAKOSTI, OCHRANY ZIVOTNÍHO PROSTREDÍ A PREVENCE RIZIK.

DOWNLOAD PDF


ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

DOWNLOAD PDF

PŘÍRUČKA KVALITY DODAVATELE

DOWNLOAD PDF