PROCESY

CYKLUS VÝVOJE VÝROBKU


Přinášíme hodnotu do všech procesů, od počátečního požadavku zákazníka k následujícímu zpracování až k pravidelným dodávkám. Konkurenceschopnost našich výrobků a procesů jsou naší hlavní motivací, protože zajišťujeme, že od počátku dokážeme na základě našich zkušeností a znalostí překonat hodnotu, kterou zákazník očekává a zároveň během životnosti výrobku zajistit množství nápadů a implementaci inovativních procesů, které nám umožňují neustále vylepšovat ziskovost.
POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

Od prvních poptávek našich zákazníků pracuje technický projektový tým paralelně s výrobní továrnou na vývoji a výběru nejlepšího designu a výrobního pojetí, spolupracují od prvotních fází projektu a vyrovnávají úsilí a cíle podle očekávání zákazníků.
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ PROVEDITELNOST

Technický tým ve spolupráci s account managerem má na starosti projektový management a kontroluje technickou a ekonomickou proveditelnost 2D designu a CAD konstrukce pro všechny následující stádia zpracování na základě použití AMFE, Moldflow analýzy, 3D tisku a využití zkušeností z předchozích projektů.
DESIGN A VÝROBA FOREM A VYBAVENÍ

Během definice a designu způsobu výroby je vždy brána v potaz konečná aplikace. Priorita je dána optimální sériovému výkonu všech procesů (vstřikování, barvení, sváření, montáž atd.) na základě nejnovějších technologií na trhu jako je kontrola pomocí artificial vision, automatizace atd.

Treboplast zajišťuje formy již od jejich certifikace a má seznam osvědčených, průběžně kontrolovaných dodavatelů, kteří jsou vybíráni na základě konkurenceschopnosti, technické zkušenosti a nasazení.
SCHVALOVÁNÍ

Technický a tovární tým je zodpovědný za ověřování dílu nebo montáže podle APQP požadovaným zákazníkem, což zahrnuje, kromě jiných aktivit, implementaci funkčních a laboratorních testů, osazení dílu podle odchylek požadovaných zákazníkem a run & rate testování na konečném médiu. Pouze po schválení projektové PPAP dokumentace zákazníkem je projekt schválený pro sériovou výrobu. Nasazení týmu ke splnění časového termínu a odsouhlasených požadavků je neustále plné.
SÉRIOVÁ VÝROBA A LOGISTIKA

Víme, že udržení a zlepšování standardů odsouhlasených během sériové výroby je bodem, který nám umožňuje udržovat naše vztahy se zákazníky a tím pádem garantuje naši budoucnost. A proto všechna oddělení továrny pracují a inovují ve svých oblastech, aby překonala hlavní KPI, jako je ppm, poměr dodávky atd. vždy s cílem stát se referenčním poskytovatelem služeb pro naše zákazníky.